Ταβέρνα Μπαϊρακτάρης +30 210 322 0201


Ταβέρνα Μπαϊρακτάρης


Book a table


Please fill out all of the required fields and ensure there are no validation errors.
Exhausted! All Available days have been added to cart. Checkout ?

Κεντρικό κατάστημα +30 210 321 6969


Κεντρικό κατάστημα


Book a table


Please fill out all of the required fields and ensure there are no validation errors.
Exhausted! All Available days have been added to cart. Checkout ?

Δέυτερο κατάστημα +30 210 321 6936


Δέυτερο κατάστημα


Book a table


Please fill out all of the required fields and ensure there are no validation errors.
Exhausted! All Available days have been added to cart. Checkout ?

Τρίτο κατάστημα +30 210 322 2190


Τρίτο κατάστημα


Book a table


Please fill out all of the required fields and ensure there are no validation errors.
Exhausted! All Available days have been added to cart. Checkout ?